"En tredjedel av all mat vi äter har pollinerats av honungsbin."

Honungsbin spelar en nyckelroll när det gäller pollineringen av ätbara grödor och vilda växter. Genom att bli fadder för bisamhällen bidrar ditt företag till en bättre miljö och värnar om den biologiska mångfalden.

Honungsbiet

Honungsbiet Östersund är en enskild firma som erbjuder fadderskap av honungsbin till dig som vill vara med att bidra till en bättre miljö samt gynna den biologiska mångfalden.

Honungsbiet ansvarar för all hantering och skötsel av kuporna vilka antingen placeras på företagets mark/fastighet, eller om så önskas på Honungsbiets egen bigård.

Vision & Bakgrund

Vision

  • Att tillsammans med den som blir fadder för ett bisamhälle, göra något bra för miljön och den biologiska mångfalden.
  • Att skapa större medvetenhet och kunskap om hur viktiga honungsbin och andra pollinerande insekter är för att bibehålla fungerande ekosystem.
  • Att tillämpa så naturliga skötselmetoder som möjligt med fokus på binas bästa.
  • Att odla bin som är naturligt motståndskraftiga mot sjukdomar och parasiter.

Naturlig biodling

Här på Honungsbiet gör vi vårt bästa för att utföra biskötseln på ett så naturligt sätt som möjligt.
Bin som klarat sig själva i miljoner år utan ingripanden från människan har på senare tid börjat dö i massor. Det utbredda användandet av

Multi Media Bar

Previous Next
Bikupa på Fagerskrapans tak

Östersundshem är fadder för en kupa som placerats på Fagerskrapans tak 16 våningar upp....

Vinter i paradiset

Det är vinter i paradiset, men det surrar förtroendeingivande i kuporna. De företag i...

Honungsleverans till bifaddrar

Nu är årets honung levererad till våra bifaddrar. Mums.. Scandic östersund Syd, HSB...

Honung

...

Fadderskap med bra exponering på Jamtli

...

Honungsbiet Östersund i Radioprogrammet Meny

...

Honungsbiet Östersund på Jamtli vårmarknad

I helgen medverkade Honungsbiet Östersund på Jamtli vårmarknad där jag informerade om...

Föreläsning om den stora dödligheten bland våra pollinerande insekter.

En 16 min lång föreläsning som handlar om den stora dödligheten bland våra pollinerande...

Residensets honung

Mumsig nysilad honung som levererades till Residenset i slutet av...

Årets honungsleverans till Scandic Östersund Syd

Härlig nysilad honung som levererades till Scandic Östersund Syd i slutet av...