Posts made in september, 2012

Massdöd av bin

Posted by on 2012-09-12 in Bihälsa | 1 comment

Massdöd av bin

Nedanstående texter är tagna från Jordbruksverkets hemsida. Under hösten 2006 och våren 2007 drabbades USA och Canada av syndromet Colony Collapse Disorder, CCD, som orsakade stora förluster av honungsbin. Inte lång tid efteråt kom oroande rapporter även från europeiska länder om ovanligt stora vinterförluster. Honungsbins betydelse för biologisk mångfald Honungsbin är ett naturligt inslag i vår fauna. Vilda honungsbin har dock minskat kraftigt i antal, främst på grund av varroakvalster. Odling av honungsbin har därför en naturvårdande funktion inte minst för att de pollinerar många...

Read More