Bli fadder

Bli fadder

Bevara ekosystemen och den biologiska mångfalden

Den biologiska mångfalden är människans viktigaste resurs. Artrikedomen möjliggör och upprätthåller naturens ekosystem som gör att vi kan överleva på vår planet.

”Under de senaste femtio åren har förlusten av biologisk mångfald ökat dramatiskt och artutdöendet har idag nått en hastighet som är 100 till 1000 gånger högre än vad som anses vara naturligt. ” – Citat ur boken Vår tid på jorden – författare Johan Rockström och Mattias Klum.

Pollinering – en livsviktig ekosystemtjänst

Ungefär åttio procent av världens växter och så mycket som två tredjedelar av alla odlade grödor är beroende av pollinerande insekter för att kunna fortplanta sig. Bin är enormt viktiga för vår livsmedelsproduktion och ger oss ekosystemtjänster för miljarder.

Tänk globalt agera lokalt

Den omfattande bidöd som pågår världen över är ett globalt problem som inte går att bortse ifrån. Honungsbiet Östersund vill öka bitätheten lokalt och därmed stärka den biologiska mångfalden i närmiljön.

Fadderskap av honungsbin

osdkupa

Honungsbiet Östersund erbjuder företag möjligheten att bli faddrar för ett eller flera bisamhällen och på så sätt gynna den biologiska     mångfalden. Bikuporna placeras ut på företagets mark/fastighet eller stannar kvar i Honungsbiet Östersunds bigård. All skötsel och underhåll ingår och överskott av honung levereras i glasburkar.

 

Förbättrad miljöprofil och starkare varumärke

20141006_144240När ert företag stärker miljöprofilen genom att bli fadder för bisamhällen stärks samtidigt varumärket i grunden. Som kund hos oss får ni, förutom ett fadderskapsbevis, en färdig text som kan användas på webbplatsen och i kommunikationen med kunder. Referenser kommer också att finnas på Honungsbiet Östersunds webbplatser med logga, bilder och annan information om samarbetet.

 

Visningskupor

Visningskupor som den här blir naturliga mötesplatser med stort pedagogiskt värde

visningskupa_800

Bilden är lånad av Beepartners i Göteborg.

 

Det här ingår i fadderskapet

 • Kupa och bin – välj mellan tre varianter:
  • Visningskupa
  • Östersundskupan i målad spont
  • Målad EPS (expanderad polystyren) kupa
 • Skötsel och underhåll – Självklart sköter Honungsbiet om allt som har med själva biodlingen och honungshanteringen att göra.
 • Fadderskapsbevis – Ett bevis för att ni gör något konkret för att värna om miljön och biologisk mångfald.
 • Banner länkad till text att användas på webbplats och i annan kommunikation.
 • Referenser på Honungsbiet Östersunds webbplatser – Egen sida på http://honungsbiet.se/vi-faddrar-bin. Då och då på https://www.facebook.com/HonungsbietOstersund
 • Möjlighet att delta vid kupan.
 • Honung levererad i glasburkar – All honung utöver det som bina själva behöver för sin övervintring.