Bihälsa

Bidödlighet och Neonikotinoider

Posted by on 2013-08-01 in Bihälsa | 0 comments

Bidödlighet och Neonikotinoider

...

Read More

En fjärdedel av Sveriges bisamhällen döda

Posted by on 2013-07-24 in Bihälsa | 0 comments

I en undersökning som Biodlarnas riksförbund gjort, visade det sig att en fjärdedel av landets bisamhällen dött under vintern mot det normala tio procent. De senaste tio åren har vi haft sex år med onormalt höga dödssiffror bland bin. I SVT’s artikel (länk nedan) pekas bekämpningsmedel innehållande  neonikotinoider ut som en av de troliga orsakerna. Den minst giftiga varianten av neonikotinoiderna är enligt artikeln 400 gånger farligare än DDT....

Read More

Massdöd av bin

Posted by on 2012-09-12 in Bihälsa | 1 comment

Massdöd av bin

...

Read More