Honungsbiet

Honungsbiet

Honungsbiet Östersund är en enskild firma som erbjuder fadderskap av honungsbin till dig som vill vara med att bidra till en bättre miljö samt gynna den biologiska mångfalden.

Honungsbiet ansvarar för all hantering och skötsel av kuporna vilka antingen placeras på företagets mark/fastighet, eller om så önskas på Honungsbiets egen bigård.

Eventuellt överskott* av honung paketeras och levereras till det företag som är fadder för kupan.

 

 

* Honungen är binas vinterfoder. Här på Honungsbiet vill vi att bina i första hand skall vinterfodras på sin egen insamlade honung (Det är ju därför de samlar in den). Vi skördar bara eventuellt överskott och stödfodrar bara när det behövs, med ekologiskt socker.