Naturlig biodling

Naturlig biodling

Här på Honungsbiet gör vi vårt bästa för att utföra biskötseln på ett så naturligt sätt som möjligt.
Bin som klarat sig själva i miljoner år utan ingripanden från människan har på senare tid börjat dö i massor. Det utbredda användandet av
insektsbekämpningsmedel inom bl.a. jordbruket, tillsammans med den stress som kommersiell biodling kan medföra, har gett oss ett bi som har svårt att klara ytterligare belastningar som t.ex. sjukdomar och kvalster.

Honungsbiet vill främja utvecklingen av bin som är naturligt motståndskraftiga mot sjukdomar och parasiter. En del av detta genom att använda och utveckla en biskötsel som stressar så lite som möjligt.

Ingen användning av kemiska bekämpningsmedel.

Honungsbiet tror på binas egen förmåga att anpassa sig och utveckla försvar mot sjukdomar och parasiter. Vi på Honungsbiet använder inte kemiska bekämpningsmedel mot Varroa-kvalstret, vilket leder till försvagade bin och resistenta kvalster.

Bin från bygden

Lokala bin är anpassade till lokala förhållanden. Våra nordiska bin klarar långa kalla vintrar och korta somrar.

Naturligt vaxbygge.

Honungsbiets bin bygger vaxkakorna själva, och varierar cellstorlekarna efter behov.
I dag används nästan uteslutande mellanväggar av vax eller plast i ramarna. Det ger starkare vaxkakor som är lätta att slunga. De stansade celler som finns på de färdiga mellanväggarna har en större storlek än vad bina naturligt bygger, vilket resulterar i att de bin som föds ur dessa celler också blir större. I samhällen som får bygga fritt, återfår efter en tid både vaxkakans celler och bina sina naturliga storlekar.

Naturlig förökning genom svärmning

Att svärma är binas naturliga sätt att föröka sig. Drottningen och ungefär en tredjedel av bina lämnar kupan för att söka en ny bostad. En ny drottning tar över det gamla samhället och parar sig, under sina parningsflygningar, med upp till 30 drönare. Beteendet borgar på naturlig väg för genetisk variation, genom att drönarna bär på olika arvsanlag.

Här på Honungsbiet försöker vi dela på samhällen innan de hunnit svärma. På så sätt får svärmen en ny bostad och bina behåller känslan av att de har svärmat.

Ingen vingklippning av drottningar

Det är vanligt att vingklippa drottningar för att de inte skall kunna flyga mer än några meter från kupan vid en eventuell svärmning.

Honungsbiet vingklipper inte sina drottningar.

Vinterfodra med så mycket honung som möjligt.

Honungsbin samlar in ett förråd av honung som de sedan lever på över vintern. Honung innehåller en en mängd nyttiga ämnen som enzymer och mineraler. Vi låter samhället behålla en stor del av den insamlade honungen, men stödfodrar vid behov med ekologiskt socker.