Vanliga Frågor

Vanliga Frågor

Varför ska jag bli fadder för ett bisamhälle?

När blir fadder för en bikupa, värnar du om våra pollinerande insekter, samtidigt som du gör något bra för miljön och den biologiska mångfalden.

Ungefär 76% av Europas livsmedelsproduktion är beroende av pollinering. I stora delar av Europa har vinterdödligheten för honungsbin stigit till mellan 40-80%. Den massiva bidöd som börjat sprida sig runt om i värden kan ge allvarliga konsekvenser.

Vad krävs av mig som hyr ett bisamhälle?

Om kupan skall placeras på företagets mark/fastighet hjälps vi åt att hitta en bra uppställningsplats och ordna med eventuella tillstånd. Det kan t.ex. vara bra att prata med grannarna innan man sätter upp kupan. Sedan är allt du behöver göra att betala årssavgiften. Vi tar hand om allt som har med skötseln av bina att göra.