Byggelit

BYGGELIT_600

Byggelit är fadder till 1/4 bikupa placerad på Jamtli i Östersund. Fadderskapet bidrar till att bevara naturens ekosystem och en stor biologisk mångfald.

20140715_100910

Tavla_600