HSB Södra Norrland

HSBLogo200
HSB Södra Norrland Bidrar till miljön och den biologiska mångfalden genom fadderskap av 1/4 bikupa placerad på Jamtli bigård.

20140715_100910

 
 

Sveriges radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=5643144

ÖP: http://op.se/lanet/ostersund/1.6271731-har-ar-det-tillokning