Residenset

ResidenstKupagrupp800

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/Ola Ljungqvist

Residensets egen bikupa
Bikupan som är placerad i Residensets trädgård i östersund är ett samarbete mellan Honungsbiet Östersund, Landshövdingen, Triventus, Invekta Green, Säljstyrkan och Fastighetsverket och den står här för att vi tillsammans vill göra något bra för miljön och den biologiska mångfalden.

honung800

 

 

2014

Vårinspektion

Det här bisamhället verkar trivas bra i Residensträdgården. De har börjat samla in pollen från tussilago och sälg. Insamlandet av pollen tyder på att det finns en äggläggande drottning och att det finns yngel i kupan som behöver matas med proteinrikt pollen.

20140422_130716

Dags att rengöra kupans botten, kontrollera fodertillgången och säkerställa att det finns en äggläggande drottning i samhället.

 

20140422_133159

Bytte ut täckbrädorna mot genomskinlig plast, vilket kommer att underlätta besiktningsarbetet i fortsättningen.

 

De gula ”påsarna” på binas ben är pollen som de samlat in till proteinrik föda åt det yngel som ska bli de nya sommarbina.