Statens Fastighetsverk

Statens Fastighetsverk är fadder till 1/4 av den bikupa som är placerad i Residensets trädgård i Östersund. På det här sättet bidrar Statens fastighetsverk till att öka antalet bisamhällen i vår närmiljö. De bidrar i sin tur till att bevara naturens ekosystem och en stor biologisk mångfald.

 
ResidenstKupagrupp800

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/Ola Ljungqvist

honung800