Woolpower

Woolpower

Woolpower är fadder till 1/2 bikupa placerad på Jamtli i Östersund. Fadderskapet bidrar till att bevara naturens ekosystem och en stor biologisk mångfald.

20140715_100910

20140715_100938

20140715_101034