Välkommen till Honungsbiet!

Fadderskap av bikupor för bevarande av biologisk mångfald

Pollinerande insekter är en förutsättning för en levande planet. De flesta växter behöver hjälp med sin fortplantning av insekter som sprider pollen mellan blommorna. Som fadder verkar du för en framtid med pollinerande insekter och stor biologisk mångfald. 
Honungsbiet ställer ut och sköter om bikupor åt företag som vill göra ett aktivt miljöarbete och använda det i sin marknadsföring. Samarbetet sker i form av ett fadderskap som kan användas för att stärka miljöprofil och varumärke.
Tänk globalt – Agera lokalt

Fadderskap av bikupor för bevarande av biologisk mångfald

Pollinerande insekter är en förutsättning för en levande planet. De flesta växter behöver hjälp med sin fortplantning av insekter som sprider pollen mellan blommorna. Som fadder verkar du för en framtid med pollinerande insekter och stor biologisk mångfald. 
Honungsbiet ställer ut och sköter om bikupor åt företag som vill göra ett aktivt miljöarbete och använda det i sin marknadsföring. Samarbetet sker i form av ett fadderskap som kan användas för att stärka miljöprofil och varumärke.
Tänk globalt – Agera lokalt

Adoptera honungsbin

Genom att adoptera honungsbin hjälper du till att bevara ekosystemen för framtida generationer. Adoptionsbeviset skickas med e-post som en PDF-fil.

Priset är per bi och du bestämmer själv hur många du vill adoptera. De bin du adopterar finns i bikuporna på Jamtli friluftsmuseum i Östersund.

Adoptera honungsbin

Genom att adoptera honungsbin hjälper du till att bevara ekosystemen för framtida generationer. Adoptionsbeviset skickas med e-post som en PDF-fil.

Priset är per bi och du bestämmer själv hur många du vill adoptera. De bin du adopterar finns i bikuporna på Jamtli friluftsmuseum i Östersund.