Fadderskap

Fadderskap av bikupor

Ett enkelt och tydligt sätt att göra ett miljöarbete som kan användas för att stärka miljöprofil och varumärke. Fadderskapet är ett konkret arbete att ta med i miljöcertifieringen och hållbarhetsredovisningen.

Kupan placeras hos faddern eller i någon av Honungsbiets bigårdar, beroende vad som passar bäst. Avtalet löper på 12, 24 eller 36 månader och förnyas automatiskt tills det sägs upp. 

Kontakta Honungsbiet för mer information.

 

Det här ingår i fadderskapet

Kupa och bin

Honungsbiet står för allt material som krävs för att sätta upp en bikupa på lämplig plats. Faddern står för eventuellt iordningställande av själva uppställningsplatsen.

Skötsel och underhåll

Självklart sköter Honungsbiet om allt som har med själva biodlingen och honungshanteringen att göra.

Föreläsning/visning av kupan

När kupan står på plats håller Honungsbiet en visning och/eller föreläsning för företaget.

Fadderskapsbevis

Ett bevis för att ni utför ett konkret arbete som värnar om miljö och biologisk mångfald. Snyggt att rama in och hänga på väggen.

Webb

Banner länkad till text att användas på webbplats och i annan kommunikation. Referenser på Honungsbiets webbplatser www.honungsbiet.se och www.facebook.com/HonungsbietOstersund

Honung levererad i glasburkar

All honung utöver det som bina själva behöver för sin övervintring skördas och levereras i 350gr glasburkar. Honungen kan t.ex. skänkas till anställda eller kunder.