Hallströms Verkstäder har två bikupor vid den nya fabriken i Ås. Så här skriver dom om sitt fadderskap.

”En bi-syssla värdig namnet!

Som många av er vet har jag länge funderat på någon lämplig bi-syssla och nu har jag en lagom intensiv sådan! Utanför entrén i Ås står det nu två stycken fina, matchande bikupor som kommer att ge oss finfin honung längre fram i sommar. Vi på Hallströms har gjort ett medvetet val för miljö och biologiskt mångfald. På det här sättet bidrar vi till att öka antalet bisamhällen i vår närmiljö. Bina bidrar i sin tur till att bevara naturens ekosystem och en stor biologisk mångfald. Vi tänker globalt och agerar lokalt och det är vårt sätt att jobba för en hållbar framtid.

Utan bin skulle det bli väldigt tomt i frukt- och grönsaksdisken där vi handlar resultatet av binas gratistjänster åt oss! Cirka en tredjedel av maten vi äter har pollinerats av bin och humlor. Bina är hotade på flera sätt. Många olika sjukdomar drabbar tambin. Olika sorters giftiga bekämpningsmedel och miljöförändringar, som att det gamla småskaliga odlingslandskapet försvunnit, slår också hårt mot bin genom att många sorters blommor minskar. Visste du att det kräver 5 miljoner blomsterbesök för att fylla en honungsburk?”

https://hallstroms.se/news/40/en-perfekt-bisyssla

Östersundshem tar ansvar för miljö och biologisk mångfald genom fadderskap av två bikupor. Den ena är placerad på kontorstakets tak Rådhusgatan 29 och den andra står på Ryttarvägen vid höghusen i Remonthagen. Hyresgästerna kan njuta av både bina och den välsmakande honungen.

”För att bidra till stadens biologiska mångfald, faddrar vi ett antal bikupor via Honungsbiet. Bisamhällen världen över är i dag allvarligt hotade av bidöden. Sverige är inget undantag. Närmare 80 procent av alla växter behöver hjälp med pollinering, och två tredvedelar allt vi äter är pollinerat av insekter. Utan bin upphör en stor del av livsmedelsproduktionen i världen

På Östersundhem jobbar vi med hållbarhet i såväl stort som smått. Det kan innebära allt från Svanenmärkt nyproduktion, till elbilspoler för våra hyresgäster. Och så bikupor på huvudkontorets tak förståss!”

”– Det är roligt att bikupan nu får finnas hos oss i centrum. Kanske fler företagare blir inspirerade och kan se att det funkar med bikupor i stadsmiljö. Det behövs att många gör en insats om vi ska kunna rädda binas fortlevnad, säger Östersundshems kommunikatör Malin Gunnarsson.”

 

Jämtkraft har i uppdrag att bidra till ett mer hållbart samhälle – på flera sätt. Östersund Solpark, där vi valt att placera en kupa som vi är fadder för, är ett utmärkt exempel på hållbar energiproduktion, och det är en aspekt. Vi strävar efter ekonomisk, social och klimatmässig hållbarhet och biologisk mångfald är såklart en viktig faktor i den klimatmässiga hållbarheten. Artrikedomen möjliggör naturens ekosystem som gör att vi kan överleva på den här planeten och i detta system är bina en viktig kugge. Vårt fadderskap över bina i Solparken blir alltså dels en liten insats för den biologiska mångfalden i just den här närmiljön. Dels ser vi ett kommunikativt och pedagogiskt värde i det – folk ser kuporna lite här och var och vi får tillfälle att sprida kunskap om pollinerande insekter och vikten av biologisk mångfald.

Scandic Östersund Syd har en bikupa på sin innergård och förutom att göra ett miljöarbete och  bidra till den biologiska mångfalden, har de super-lokalproducerad honung på frukostbuffén!

”Det surrar om hotellet i Östersund – Bikupor på Scandic för ökad medvetenhet och närproducerad honung

– Scandic har jobbat med hållbarhetsfrågor sedan början av 90-talet och det här är ytterligare ett steg mot ett mer hållbart samhälle. Den biologiska mångfalden gynnas av bin och jag vill visa att vi alla kan bidra genom att tänka globalt och agera lokalt. Detta är något som är nytt, kul, coolt och samtidigt bra för miljön, säger Nicki Eby.

Idag är två tredjedelar av alla grödor som odlas i världen beroende av pollinering och bina står för en stor del av denna. Det ekonomiska värdet av binas pollinering i Sverige beräknas till cirka 35 miljarder kronor per år. Vilda pollinerande insekter minskar nu i både antal och arter samtidigt som det rapporteras om ovanligt stor vinterdödlighet hos honungsbin.

– Genom att ha kuporna hos oss hoppas jag kunna skapa större medvetenhet och kunskap om hur viktiga honungsbin och andra pollinerande insekter är för att bibehålla fungerande ekosystem. Bina blir viktiga gäster hos oss och jag ser fram emot att kunna servera våra övriga gäster frukten av deras arbete i höst, nämligen härproducerad honung på frukostbuffén, avslutar Nicki Eby.”

http://www.mynewsdesk.com

Landshövding Jöran Hägglund och Länsstyrelsen Jämtlands Län är fadder för halva den bikupa som är placerad i Residensets trädgård i Östersund. På det här sättet bidrar de till att öka antalet bisamhällen i vår närmiljö och att bevara naturens ekosystem och en stor biologisk mångfald.

Byggelit är fadder till 1/4 bikupa placerad på Jamtli i Östersund. Fadderskapet bidrar till att bevara naturens ekosystem och en stor biologisk mångfald.

Bio Gen Active är fadder till 1/4 av den bikupa som är placerad på Jamtli i Östersund. På det här sättet bidrar Invekta Invekta Green till att öka antalet bisamhällen i vår närmiljö. De bidrar i sin tur till att bevara naturens ekosystem och en stor biologisk mångfald.